Zajęcia w roku akademickim 2015/2016, Wydział "Artes Liberales" UW:

Seminarium dyplomowe na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska, studia II stopnia:

Seminarium poświęcone jest recepcji mitów antycznych w kulturze od starożytności po XXI wiek, ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej i światowej. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności dostrzegania w dziełach inspiracji mitologią grecką oraz rzymską, a także interpretowania wątków mitologicznych w kontekście przemian społecznych, politycznych i kulturowych, zachodzących w poszczególnych epokach. W roku akademickim 2015/2016 będziemy kontynuowali badania nad recepcją mitologicznych stworzeń - czekają na nas centaury, Pegaz, cyklopi i syreny. Postawimy sobie m.in. następujące pytania: Jak wizerunek mitologicznych „nieludzi” odzwierciedla nasze człowieczeństwo? Jak zmienia się na przestrzeni wieków nasz stosunek do tych istot? Co mówią te zmiany o ewolucji naszych systemów wartości, poglądów etc.? Problematyka ta będzie omawiana na przykładzie wybranych utworów, biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby grupy. Na kurs składają się wspólna praca w trakcie zajęć oraz samodzielna praca studentów, której efekty zostaną przedstawione i przedyskutowane podczas seminarium. Chętni studenci, po indywidualnym przygotowaniu materiałów pod kierunkiem prowadzącej, mogą przedstawić je także na konferencji naukowej (vide niżej: Na tropie mitologicznych stworzeń...). 


Język włoski na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska, studia I stopnia, grupa początkująca:


Ćwiczenia poświęcone są nauce języka włoskiego w połączeniu ze zdobywaniem wiadomości na temat kultury, historii i tradycji Włoch. Kurs wpisuje się w podstawowy program zajęć na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska. Ćwiczenia są podzielone na moduły: gramatyczny, słownikowy i kulturowy. Studenci opanowują materiał gramatyczny, szybko rozwijają zasób słów dzięki intensywnej pracy na tekstach oryginalnych, a także poznają język gestów, włoskie zwyczaje, święta oraz najważniejszych przedstawicieli włoskiej kultury – poetów i pisarzy, od Dantego, przez Petrarkę po twórców współczesnych, muzyków, kompozytorów oper (Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi), śpiewaków (Luciano Pavarotti) czy autorów piosenki poetyckiej (tzw. cantautori, np. Edoardo Bennato, Fabrizio De André).


Na tropie mitologicznych stworzeń i potworów na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska/OGUN, wspólnie z dr Elżbietą Olechowską:


Minotaur to potwór czy ofiara? Jak oswoić trzygłowego Puszka z cyklu przygód Harry’ego Pottera? Czy chimera jest chimeryczna? Dlaczego smoki mówią po starogrecku? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi w trakcie konwersatorium poświęconego recepcji mitologicznych stworów i potworów w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Zajęcia mają charakter eksperymentalny: stanowią część projektu realizowanego na Wydziale „Artes Liberales”, który stanowi wyjątkowe miejsce, gdzie badacze i studenci mogą współpracować przy projektach naukowych, tworząc Wspólnotę. W 2012/2013 roku doświadczyliśmy jej w trakcie realizacji projektu Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature Between East & West w ramach grantu jednej z najbardziej prestiżowych fundacji wspierających badania nad antykiem na świecie – Harvard University Loeb Classical Library Foundation. Publikacja, ktora powstała w wyniku naszej współpracy w trakcie zajęć, jest dostępna na stronie: www.al.uw.edu.pl/omc_catalogue. Obecnie projekt wszedł w kolejną fazę dzięki wsparciu Alexander von Humboldt Foundation. Ta ciesząca się światową renomą Fundacja przyznaje co roku kilka nagród, o które mogą ubiegać się jej stypendyści z całego świata, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Pierwszy raz nagroda trafiła do Polski. Dzięki niej realizujemy projekt Chasing Mythical Beasts.... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children & Young Adult Culture as a Transformation Marker w międzynarodowym zespole, do którego należą wybitni specjaliści zajmujący się Reception Studies z Europy, USA, Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Zapraszamy studentów do udziału w projekcie w ramach konwersatorium i do przygotowania prezentacji posterowych, które zostaną przedstawione na konferencji w maju roku 2016. 


Varia:

Facebook Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale "Artes Liberales" UW 


Profil na academia.edu                                                                                  


Birthday Beasts' Book


Litterae


Galeria


Powrót do strony głównej


Situs interretialis gubernatrix:-) Katarzyna Marciniak.