Zajęcia w roku akademickim 2016/2017, Wydział "Artes Liberales" UW:

Seminarium dyplomowe na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia:

Gdzie można dziś spotkać Herkulesa? Dlaczego córka Heleny Trojańskiej czyta Iliadę? Jak radzi sobie Ikar na muzycznej scenie rockowej? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi w trakcie seminarium poświęconego recepcji mitów antycznych w kulturze od starożytności po XXI wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej i światowej, skierowanej do młodych odbiorców. 
Wydział „Artes Liberales” to wyjątkowe miejsce, gdzie badacze i studenci mogą współpracować przy projektach naukowych, tworząc Wspólnotę.
W 2012/2013 roku doświadczyliśmy jej w trakcie realizacji projektu Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature Between East & West wspieranego przez Harvard University Loeb Classical Library Foundation. Vide: www.omc.al.uw.edu.pl.
W roku 2015/2016 kontynuowaliśmy pracę dzięki projektowi Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Studenci przygotowywali prezentacje posterowe na konferencję w Warszawie. Część uczestników zajęć przedstawiła swoje postery także na kongresie Deutscher Altphilologenverband w Berlinie. Vide: http://mythicalbeasts.obta.al.uw.edu.pl/. 
W roku akademickim 2016/2017 Studenci będą mogli uczestniczyć w seminarium, które jest częścią międzynarodowego projektu badawczego Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges, realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” w ramach ERC Consolidator Grant – pierwszego w Polsce w dziedzinie humanistyki. W projekcie uczestniczą badacze z różnych regionów świata, aż po Australię. W trakcie seminarium Studenci będą mieli możliwość zgłębiania zagadnień związanych z tematyką projektu, a zwłaszcza z metodami Reception Studies oraz badaniami literatury dziecięcej i młodzieżowej. Studenci będą mogli również przygotowywać hasła do katalogu dzieł kultury dziecięcej i młodzieżowej inspirowanych antykiem. Hasła, podpisane nazwiskami autorów i dostępne w Internecie, będą mogły stanowić element portfolio dla przyszłych pracodawców. Udział w seminarium nie oznacza konieczności przygotowywania pracy dyplomowej pod kierunkiem prowadzącej. Więcej informacji: kamar@al.uw.edu.pl.


Język włoski na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia I stopnia, grupa początkująca:

Ćwiczenia poświęcone są nauce języka włoskiego w połączeniu ze zdobywaniem wiadomości na temat kultury, historii i tradycji Włoch. Kurs wpisuje się w podstawowy program zajęć na kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska. Ćwiczenia są podzielone na moduły: gramatyczny, słownikowy i kulturowy. Studenci opanowują materiał gramatyczny, szybko rozwijają zasób słów dzięki intensywnej pracy na tekstach oryginalnych, a także poznają język gestów, włoskie zwyczaje, święta oraz najważniejszych przedstawicieli włoskiej kultury – poetów i pisarzy, od Dantego, przez Petrarkę po twórców współczesnych, muzyków, kompozytorów oper (Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi), śpiewaków (Luciano Pavarotti) czy autorów piosenki poetyckiej (tzw. cantautori, np. Edoardo Bennato, Fabrizio De André).


Varia:

Facebook Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale "Artes Liberales" UW 


Profil na academia.edu                                                                                  


Birthday Beasts' Book


Litterae


Galeria


Powrót do strony głównej


Situs interretialis gubernatrix:-) Katarzyna Marciniak.