Wybrane publikacje:

ORATIO SOLUTA
 

Książki autorskie

Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem
, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 (wyd. nowe rozszerzone), 632 ss.

Moja pierwsza mitologia. Księga druga, audiobook, czyta Maciej Więckowski, Wydawnictwo Heraclon, 2017

Moja pierwsza mitologia. Księga pierwsza
, audiobook, czyta Maciej Więckowski, Wydawnictwo Heraclon, 2017

Moja pierwsza mitologia. Księga druga, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2016, 280 ss. (premiera) 

Moja pierwsza mitologia. Księga pierwsza, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2016, 280 ss. (nowe wydanie tomu z 2013 r.)

Moja pierwsza mitologia
, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2013, 280 ss.


Mitologia grecka i rzymska. Bohaterowie ponad czasem, WszPWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2010, 480 ss.,
uhonorowana Nagrodą Klio II stopnia w kategorii autorskiej (2011)

                   

Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej
, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008, 256 ss.


Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci
, Instytut Badań Interdyscyplinarnych 
Artes Liberales, Warszawa 2008, 428 ss.


Redakcje naukowe

De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship
, edited by Katarzyna Marciniak and Elżbieta Olechowska, OBTA
–Faculty of "Artes Liberales" UW, Warsaw 2016Wersja elektroniczna książki dostępna jest na stronie http://www.al.uw.edu.pl/amicitiaOur Mythical Childhood...
The Classics and Literature for Children and Young Adults
, edited by Katarzyna Marciniak, Leiden–Boston: Brill, 2016

Antiquity and We, edited by Katarzyna Marciniak, Faculty of "Artes Liberales" UW, Warsaw 2013Wersja elektroniczna książki dostępna jest na stronie http://www.al.uw.edu.pl/antiquity_and_weAntyk i my
, redakcja i koncepcja naukowa Katarzyna Marciniak, Wydział
Artes Liberales UW, Warszawa 2013 (polska wersja powyższego tomu)Wersja elektroniczna książki dostępna jest na stronie http://www.al.uw.edu.pl/antyk_i_my 
Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue, eds. Katarzyna Marciniak, Elżbieta Olechowska, Joanna Kłos, Michał Kucharski, Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw, Warsaw 2013, 444 ss.
Wersja elektroniczna książki dostępna jest na stronie projektu Our Mythical Childhood...
Birthday Beasts' Book. Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer
, Institute for Interdisciplinary Studies "Artes Liberales" - Wydawnictwo "Wilczyska", Warsaw 2011, viii + 512 ss.Strona internetowa książki: Birthday Beasts' Book.
Rozmowa

z Jackiem Bocheńskim
O Cyceronie, czyli dlaczego stoicy źle wychodzą na swym stoicyzmie, Gazeta Wyborcza, 20-21 grudnia 2008 r., przedrukowana w zbiorze Wtedy. Rozmowy z Jackiem Bocheńskim, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 248-262

 
Przedmowa

Ja August... Ostatnia rola Kazimierza Kumanieckiego, przedmowa do wydania niedokończonej powieści August Kazimierza Kumanieckiego, z rękopisu wydała Anna Zawalska, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2010, ss. 5-27


Tłumaczenia


Przekład z języka angielskiego na polski powieści Polly Horvath, The Corps of the Bare-Boned Plane, jako Wyspa, Nasza Księgarnia, Warszawa 2010, 280 ss.

Poetycki przekład wybranych partii chóralnych i monologów Oktawii z łaciny na język polski w: Oktawia. Dramat z czasów Nerona, red. Małgorzata Borowska, Walizka Oktawii - zamiast posłowia - Katarzyna Marciniak, tłum. Katarzyna Marciniak, Dorota Oleszczak, Anna Tarwacka, Magdalena Zawadzka, Michał Malinowski, Unia Wydawnicza Verum - Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Warszawa 2001
 


Opowiadania

Mól książkowy, opowiadanie wyróżnione w IV edycji Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego na polską prozę współczesną, druk w: Proza życia, antologia nr 4, ACK Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss.  386-407


Kurs dla początkujących, opowiadanie wyróżnione w konkursie miesięcznika Nowa Fantastyka na prozę zainspirowaną tradycją Wysp Brytyjskich Imagine This, druk w: Nowa Fantastyka 1/2005 (268), ss. 56-59          © by Katarzyna Marciniak

          Powrót na stronę główną